Desene și modele

Deși mărcile sunt probabil cel mai popular drept de proprietate intelectuală, este important să aveți în vedere că afacerea dumneavoastră poate beneficia de protecție și sub forma desenelor sau modelelor.

Desenele și modele reprezintă aspectul estetic sau exterior al produselor sau o parte a acestora, redat în două sau trei dimensiuni, rezultat din combinația dintre principalele caracteristici, îndeosebi linii, contururi, culori, formă, textură şi/sau materiale ale produsului în sine și/sau ornamentația acestora.

Diferența esențială dintre un desen sau model și o marcă este că desenul sau modelul protejează un aspect estetic nou, pe când o marcă reprezintă un semn distinctiv asociat unor produse și/sau servicii în scopul diferențierii acestora de altele identice sau similare, existente pe piață.

Depunerea cererii de înregistrare a unui desen sau model (constituirea depozitului reglementar) la OSIM îi asigură solicitantului un drept de prioritate față de orice alt depozit ulterior privind același desen sau model. În alte cuvinte, odată ce v-ați înregistrat desenul sau modelul, veți putea interzice atât copierea neautorizată cât și imitarea acestuia de către concurenți.

Pot fi depuse spre înregistrare ca desen sau model practic toate produsele existente pe piață: produse alimentare, articole de îmbrăcăminte și mercerie, articole de voiaj, cutii, umbrele şi obiecte de uz personal, perii, articole textile neconfecționate, materiale din fibre sintetice sau naturale, mobilier, articole de uz casnic, articole și utilaje casnice din metal, ambalaje şi recipiente pentru transportul sau păstrarea şi/sau manevrarea mărfurilor, ceasornicărie şi alte instrumente de măsură, control şi de semnalizare, obiecte ornamentale etc., sub condiția ca acestea să fie

Pentru a putea fi înregistrat, un desen sau model trebuie să îndeplinească următoarele principale condiții:

  • să fie nou, adică să nu fi fost făcut public înaintea datei de depunere a cererii de înregistrare;
  • să aibă caracter individual, adică dacă impresia globală pe care o produce asupra utilizatorului avizat este diferită de cea produsă asupra unui asemenea utilizator de orice desen sau model făcut public înaintea datei de depunere a cererii de înregistrare.

Desenele sau modele pot fi înregistrate la nivel național, european sau internațional.

Vreți să vă înregistrați un desen sau model?

Contactați-ne pe e-mail la contact@emarca.ro sau la numărul de telefon + 40 765 023 865