Dreptul de autor

Ce este dreptul de autor?

De cele mai multe ori, activitatea creativă (opere literare, științifice artistice originale sau programe pe calculator) beneficiază de dreptul de autor. Asta înseamnă că nimeni, în afara de autor nu poate exploata (de exemplu, prin publicare, comercializare, reproducere) rezultatele activității creative.

Dreptul de autor vă acordă anumite drepturi exclusive, respectiv:

 • drepturi economice – aveți dreptul de a fi plătit pentru utilizarea dreptului de autor;
 • drepturi morale – aveți dreptul de a fi recunoscut ca autorul unei anumite opere și de a refuza modificarea operei respective.

Cine are dreptul de autor?

Prin definiție, autor poate fi doar o persoană fizică. Acest lucru este extrem de important, indiferent că sunteți autorul unei anumite opere sau o entitate juridică ce angajează o persoană fizică pentru furnizarea de opere creative.

Ca autor, este foarte important să vă asigurați că ceea ce semnați cu beneficiarul operelor reflectă înțelegerea dumneavoastră. Astfel este necesară acordarea unei atenții deosebite contractelor, pentru a vă asigura de exemplu că acordați doar un drept de utilizare asupra dreptului de autor și că nu îl transferați, daca înțelegerea nu a fost aceasta.

Ca entitate juridică, este deopotrivă esențial să vă asigurați că operele pe care le licențiați/achiziționați sunt protejate de dreptul de autor și că aveți o trasabilitate asupra tuturor drepturilor de autor asociate unei anumite opere. Este astfel important ca, în funcție de nevoile dumneavoastră, să reglementați contractual în ce măsură un autor (persoană fizică, deci) poate furniza opere identice cu cea pe care o primiți dumneavoastră și către terți sau, dimpotrivă, dacă sunteți interesat să dobândiți doar un drept de utilizare.

Care sunt cele mai des întâlnite situații în care este important dreptul de autor?

Cele mai întâlnite situații în care este necesară acordarea unei atenții speciale dreptului de autor au în vedere:

 • dezvoltarea software – fie că vorbim de dezvoltarea unei aplicații sau a unui website, este necesară reglementarea pe cale contractuală a drepturilor pe care fiecare parte le are, precum și reglementarea unor elemente esențiale legate de dreptul de autor, precum cedarea/licențierea dreptului de autor asupra software-ului sau obligațiile de plată asociate;
 • marketing și publicitate – este important ca în relațiile de marketing și publicitate să analizați în ce măsură dreptul de autor asociat livrabilelor este cedat/licențiat și care sunt condițiile asociate;
 • arhitectură – pe lângă prevederile generale în materia dreptului de autor, domeniul arhitecturii este reglementat de anumite prevederi specifice. Este astfel necesar să vă asigurați că în cadrul contractelor de proiectare astfel de prevederi specifice se regăsesc sau, să derogați de la acestea în funcție de interesul părților.

Elementele contractului de cesiunea a dreptului de autor

La nivel contractual, cel mai des utilizat instrument pentru reglementarea drepturilor și obligațiilor părților îl reprezintă contractul de cesiune a dreptului de autor.

Indiferent dacă sunteți cedent sau cesionar, este important să acordați importanță cel puțin următoarelor elemente ce alcătuiesc contractul de cesiune:

 • tipul cesiunii (exclusivă/neexclusivă, temporară/definitivă sau parțială);
 • obiectul contractului;
 • drepturile și obligațiile părților;
 • prevederi privind remunerația (momentul plății, tranșe, procent din vânzări);
 • clauze de confidențialitate și exclusivitate;
 • modalități de încetare a contractului și consecințele încetării.

Aveți nevoie de consultanță în materia dreptului de autor?

Contactați-ne la adresa de e-mail contact@emarca.ro sau la numărul de telefon +40 765 023 865