”A good trademark, whether a word mark or a symbol, is devoid of fashion or trend, which makes it potentially iconic if it’s seen for long enough in the right places.” – Ivan Chermayeff

 

Întrebări frecvente – emarca.ro

 

  1. De ce să înregistrez o marcă?

Utilizarea unor semne distinctive (de ex. denumire, sigle, culori, imagini, modele, forme, ambalaje, sunete sau sloganuri) nu conferă prin sine drepturi exclusive asupra acestora.

Înregistrarea semnelor distinctive ca marcă conferă drepturi exclusive titularului său, acesta putând solicita interzicerea utilizării unor semne/mărci similare ori identice cu marca înregistrată.

 

  1. Dacă aplic simbolurile ™ și ® alături de o denumire, asta înseamnă că am o marcă înregistrată?

Simbolurile ™ și ® sunt specifice legislației din America, neavând o bază legală conform legislației naționale. Simbolul ™ este utilizat în cazul unei mărci neînregistrate, când se aduce la cunoștința utilizatorilor intenția de a înregistra marca respectivă, în timp ce simbolul ® este folosit doar atunci când marca a fost înregistrată definitiv, aceasta beneficiind de un certificat de înregistrare.

Utilizarea acestor simboluri nu are nicio valoare conform legislației din România, fiind necesară parcurgerea procedurilor legale în fața OSIM de înregistrare a unei mărci.

 

  1. Ce înseamnă clasificarea Nisa?

Clasificarea Nisa este un sistem de clasificare internațional a produselor și serviciilor pentru cererile de înregistrare a unei mărci, formată din 45 de clase. În Clasificarea de la Nisa, produsele sunt cuprinse în clasele 1-34, iar serviciile în clasele 35-45. Fiecare clasă este reprezentată de un titlu de clasă, care oferă informații generale despre tipul de produse sau servicii pe care le cuprinde. De exemplu, titlul clasei 12 este „Vehicule; aparate de deplasare pe uscat, în aer sau pe apă”, iar al clasei 45 este „Servicii juridice; servicii de securitate pentru protecția fizică a bunurilor materiale şi a persoanelor; servicii personale şi sociale prestate de terți pentru a satisface nevoile persoanelor “.

În alte cuvinte, cum la înființarea unei societăți este necesară alegerea unor coduri CAEN corespunzătoare obiectului de activitate, așa în cazul mărcilor este necesară alegerea unor clase Nisa pentru produsele sau serviciile ce urmează a fi protejate prin marca înregistrată.

 

  1. Pot să îmi înregistrez „brandingul” la OSIM?

Este important de subliniat că noțiunea de „branding” nu există din punct de vedere legal. „Brandul” unei companii este alcătuit pe de-o parte din marca asociată produselor/serviciilor acelei companii necesar a fi înregistrată la OSIM pentru a putea beneficia de protecție. De asemenea, în măsura în care produsele/serviciile comercializate prezintă caracteristici estetice distinctive sau chiar caracteristici tehnice inovative, acestea pot fi înregistrate ca desene, modele sau chiar ca invenții.

 

  1. Dacă am înființat o societate la Registrul Comerțului trebuie să îi înregistrez numele și la OSIM?

Înregistrarea la OSIM a denumirii unei societăți (firma) nu este obligatorie, dar este utilă, în sensul că prin această înregistrare puteți opri terțe firme sau persoane fizice să utilizeze aceeași denumire în același domeniu de activitate. Trebuie reținut că nu se pot înregistra mărci constituite exclusiv din cuvinte generice sau uzuale într-un domeniu de activitate, şi nici mărci identice sau similare cu mărci notorii.

Pe scurt, este posibil ca, în cazul în care firma este un cuvânt uzual, generic sau identic/similar cu o marcă notorie, să se fi putut înregistra la Registrul Comerțului (întrucât la Registrul Comerțului nu sunt valabile aceleași reguli ca în cazul OSIM), dar să nu se poată înregistra ca marcă la OSIM.

 

  1. Cât timp este valabilă o marcă?

Marca este valabilă pentru o perioadă de 10 ani începând cu data la care a fost depusă cererea de înregistrare, putând fi reînnoite pe oricât de multe perioade succesive de 10 ani.

 

  1. Mi-am înregistrat marca. Mai este nevoie sa fac ceva?

Monitorizarea mărcilor este unul dintre elementele cel mai important și deopotrivă cel mai subestimat în asigurarea eficienței unei mărci înregistrate. OSIM nu monitorizează mărcile înregistrate, astfel că nu veți fi notificat dacă cineva depune o cerere de înregistrare marcă similară sau identică cu marca al cărui titular sunteți. Prin urmare, monitorizarea este responsabilitatea titularului.

Monitorizarea mărcilor ajută titularii de mărci înregistrate să identifice la timp și să înlăture mărci similare/identice prin formularea de opoziții sau notificări, putând evita astfel prejudicii și procese costisitoare.

 

  1. Am achiziționat un nume de domeniu (de ex. emarca.ro). Este necesar sa îl înregistrez ca marcă?

Înregistrarea la OSIM a denumirii unui site nu este obligatorie, dar este utilă. Prin această înregistrare puteți opri terțe persoane fizice sau juridice să utilizeze aceeași denumire de site, în același domeniu de activitate.

Important de menționat este că, în cazul unei dispute dintre un nume de domeniu și o marcă, marca înregistrată nu trebuie să fie neapărat anterioara înregistrării numelui de domeniu pentru a avea câștig de cauză, întrucât numele de domeniu nu constituie un drept de proprietate intelectuală.

 

  1. Pot să înregistrez o denumire pe care să nu o folosească nimeni?

Pentru ca o denumire să nu mai poată fi înregistrată de nimeni ca marcă, pe niciun domeniu de activitate, se poate solicita înregistrarea pe toate cele 45 de clase ale Clasificării de la Nisa. Este important de menționat că în ipoteza în care marca nu este folosită pe o perioada de 5 ani consecutiv, pe unul sau mai multe dintre domeniile de activitate pentru care s-a obţinut înregistrarea, terţii interesaţi pot obţine decăderea din drepturi pe domeniile respective şi înregistrarea mărcii pentru ei.

 

  1. Cât durează înregistrarea unei mărci?

Înregistrarea unei naționale urmează anumiți pași reglementați de legislația națională aplicabilă. Inițial se acordă un termen de 2 luni pentru formularea de observații, urmând o altă perioadă de 2 luni pentru eventualele opoziții din partea terților. Dacă nu există opoziții din partea terților sau refuzuri din partea OSIM, certificatul de înregistrare poate fi primit în termen de 6 luni de la data depunerii cererii de înregistrare a mărcii. În cazul în care au fost înregistrate opoziții sau refuzuri, cererea va soluționată într-un interval de 9-12 luni.