Termeni și condiții privind serviciile furnizare prin intermediul website-ului eMarca.ro


Vă rugăm să citiți cu atenție acești Termeni și Condiții („T&C” sau „Termeni și condiții”) înainte de a utiliza website-ul www.emarca.ro („Site-ul” sau „eMarca”), operat de eMarca S.R.L., societate înregistrată și funcționând în conformitate cu legislația din România, cu sediul în București, Șos. Vitan-Bârzești, nr. 7D-7E, Corp C, Apt. 83 înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J 40/15032/11.08.2023, reprezentată prin Mădălina Spătaru – consilier în proprietate industrială („noi”, „al nostru”).

Accesul dvs. la serviciile furnizate prin eMarca este condiționat de înțelegerea și acceptarea prezentelor T&C.

I. Definiții

 • Cerere” – înseamnă formularul disponibil pe Site, completat de Utilizator în conformitate cu tipul mărcii solicitate;
 • Depunere” – înseamnă transmiterea Cererii la Oficiu, în vederea demarării procedurilor de înregistrare a mărcii;
 • „Consilieri în proprietate industrială” – înseamnă eMarca S.R.L., societate înregistrată și funcționând în conformitate cu legislația din România, cu sediul în București, Șos. Vitan-Bârzești, nr. 7D-7E, Corp C, Apt. 83 înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J 40/15032/11.08.2023, reprezentată prin Mădălina Spătaru – consilier în proprietate industrială, înscrisă în tabloul Consilierilor în Proprietate Industrială cu nr. 371/13.09.2023;
 • „Înregistrare” sau „Serviciu de înregistrare” – înseamnă efectuarea tuturor acțiunilor necesare pentru înregistrarea cererii Utilizatorului în Registrul relevant al mărcilor deținut de Oficiul pentru mărci, excluzând reprezentarea în fața Oficiului pentru mărci în legătură cu acțiunile emise de Oficiu, opoziția, anularea, contestația sau alte proceduri specifice;
 • „Utilizator”, „dvs.”, „al dvs.” – înseamnă orice vizitator al Site-ului care poate comanda servicii de asistență și reprezentare în domeniul proprietății intelectuale pentru el însuși sau pentru o terță parte;
 • Registrul mărcilor” – înseamnă o bază de date a mărcilor înregistrate deținută de Oficiul pentru mărci relevant;
 • Servicii” – înseamnă serviciile de asistență și reprezentare cu privire la Depunerea Cererilor în fața Oficiului, astfel cum sunt furnizate prin intermediul Site-ului;
 • Oficiu” – înseamnă orice agenție guvernamentală sau autoritate competentă desemnată prin lege pentru înregistrarea mărcilor și gestionarea Registrului mărcilor.

II. Verificarea disponibilității mărcilor

Oferim posibilitatea de a solicita verificarea gratuită a mărcilor în vederea înregistrării acesteia la OSIM sau EUIPO.

Pentru evitarea oricărui dubiu, prin furnizarea verificării gratuite nu vom transmite opinii referitoare la șansele de înregistrare, ci vom furniza exclusiv rezultatele identificate ca urmare a căutărilor efectuate în bazele de date publice și analiza acestor rezultate. Dacă va fi cazul, vă vom transmite și eventuale recomandări referitor la reducerea impedimentelor la înregistrare.

Vom răspunde solicitărilor într-un termen rezonabil, în timpul programului obișnuit de lucru (09:00 – 18:00, de luni până vineri).

Ne rezervăm dreptul de a nu răspunde solicitărilor de verificare gratuită în următoarele situații:

 • în cazul în care identificăm un conflict de interese, urmând ca orice corespondență se va realiza cu respectarea tuturor drepturilor clienților noștri;
 • în cazul în care solicitările au caracter repetitiv, abuzive sunt contrare legii sau contrare bunelor moravuri.

Nu ne asumăm răspunderea pentru solicitările formulate cu rea-credință sau pentru furnizarea de informații insuficient ori eronate.

III. Depunerea cererilor

După transmiterea Cererii, vom analiza elementele acesteia, în vederea depunerii la Oficiu. În cazul în care vom avea neclarități, vă vom contacta în vederea obținerii de informații suplimentare, la datele de contact furnizate în cadrul Cererii. Nu vom depune Cererea decât în momentul în care neclaritățile au fost clarificate.

Pentru cererile depuse în calitate de persoană de contact a unei persoane juridice, declarați că aveți capacitatea deplină de reprezentare și atribuții pentru formularea unor astfel de cereri.

IV. Limitări

Acest Site a fost pregătit în scopuri de prezentare, iar opiniile exprimate nu ar trebui considerate consultanță juridică.

Informațiile prezentate în cadrul prezentului Site au caracter general și nu garantăm că sunt aplicabile cu exactitate sau în mod adecvat ori complet unor situații particulare.

V. Link-uri externe

Site-ul nostru poate conține legături/link-uri către alte site-uri deținute de terțe părți și care nu sunt contrate de eMarca.

Nu avem control și nu ne asumăm răspunderea pentru aceste pentru responsabilitate pentru conținutul, politicile de confidențialitate sau practicile site-urilor sau serviciilor terților.

Nu vom fi responsabili sau răspunzători, direct sau indirect, pentru niciun fel de daune sau pierderi cauzate sau presupuse a fi cauzate de sau în legătură cu utilizarea de site-uri web sau servicii terțe. Vă sfătuim cu tărie să citiți termenii și condițiile și politicile de confidențialitate ale oricăror site-uri web sau servicii terțe pe care le vizitați.

VI. Drepturi de autor

Toate informațiile, imaginile sau logo-urile publicate pe acest site sunt deținute de eMarca și vor rămâne în proprietatea eMarca. Reproducerea fără autorizarea noastră scrisă și prealabilă nu este permisă.

VII. Confidențialitate

Ne obligăm să protejăm confidențialitatea informațiilor furnizate de Utilizator pe Site. Vă rugăm să rețineți că trimiterile dvs. către noi sunt confidențiale și nu vor fi partajate cu terțe părți, care nu sunt direct afiliate cu eMarca.

VIII. Onorariile aplicabile pentru înregistrare mărci

Onorariile afișate pe Site sunt aplicabile pentru o procedură de înregistrare obișnuită, fără impedimente la înregistrare. Pentru evitarea oricărui dubiu, procedurile extraordinare (de ex. primirea unor avize de refuz provizoriu, observații, opoziții, contestații) nu sunt incluse în onorariul de pe Site. În cazul în care aceste proceduri extraordinare vor fi incidente, vă vom comunica acest fapt, urmând a se aplica taxe și onorarii suplimentare distincte.

IX. Condițiile de plată

Plata pentru Servicii se poate efectua cu cardul sau prin transfer bancar.

În cazul plății prin transfer bancar, vom acorda un termen de trei zile lucrătoare pentru procesarea plății, pentru a ține cont de întârzierile de procesare a transferului bancar. Când vom primi plata, Cererea va fi luată în considerare și dată spre analiză Consilierilor de proprietate industrială. Prețul Serviciilor prevăzut în cuprinsul Site-ului este final și include taxa oficială de bază pentru depunerea la Oficiu, în funcție de tipul mărcii solicitate.

Prețul se va modifica în cazul în care doriți înregistrarea pentru mai mult de o clasă Nisa, situație în care veți putea vizualiza noul preț pe parcursul completării Cererii.

X. Restituiri

Puteți solicita restituirea sumelor achitate pentru serviciile noastre, în măsura în care serviciile nu au fost încă prestate (de exemplu, dacă cererea de înregistrare/reînnoire de marcă/design nu a fost depusă la Oficiu). În cazul în care o cerere de restituire este posibilă (de ex. dacă cererea de înregistrare/reînnoire de marcă nu a fost încă depusă, vom utiliza pentru restituire aceeași modalitate de plată utilizată pentru plata în avans a serviciilor noastre.

XI. Răspundere

Fiecare parte este răspunzătoare numai pentru orice pierdere materială, daună sau vătămare cauzată părții vătămate prin orice neîndeplinire neglijentă sau intenționată a obligațiilor sale.

Suntem răspunzători față de Utilizator numai până la concurența valorii totale a onorariului plătit. Fiecare parte nu va fi răspunzătoare dacă neîndeplinirea obligațiilor apare ca urmare a „forței majore”, adică o cauză în afara controlului părții care nu și-a îndeplinit obligațiile. În plus, nu vom fi răspunzători pentru niciun prejudiciu cauzat Utilizatorului de orice neîndeplinire a obligațiilor din motive care nu depind sau nu sunt cauzate de eMarca.

Utilizatorul este de acord să despăgubească, să apere și să exonereze eMarca de orice pretenții ale terților, răspundere, daune și/ sau costuri care decurg din utilizarea de către Utilizator a Serviciilor sau încălcarea de către Utilizator a acestor T&C.

Nu oferim nicio garanție de niciun fel, expresă, implicită, statutară sau de altă natură, cu privire la funcționarea, performanța, accesibilitatea Site-ului sau disponibilitatea acestuia, ce depinde de conexiunea la internet la Utilizatorului sau de limitările echipamentelor Utilizatorilor (de ex., echipamente ce nu suportă funcționalitățile Site-ului).

Utilizatorul este responsabil să se asigure că are o conexiune stabilă la internet și că toate informațiile furnizate în timpul furnizării Serviciilor sunt corecte, complete și va notifica eMarca cu privire la orice modificare a acestor informații.

Nu suntem răspunzători pentru daunele care pot apărea din orice recomandări sau acțiuni făcute pe baza informațiilor incorecte sau inadecvate de la Utilizatori sau pentru costurile suplimentare suportate din cauza unor astfel de informații incorecte sau inadecvate.

XII. Document unitar

În cazul în care ne veți transmite o Cerere, prezentele T&C se vor completa prin Contractul de reprezentare, urmând a fi considerate un document unic.

XIII. Contact

Pentru orice informații suplimentare, nu ezitați să ne contactați la:

 • e-mail: contact@emarca.ro;
 • tel: +40 765 023 865